O firmie

Specjalizujemy się w geodezji inżynieryjnej - obsłudze inwestycji budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Wykonujemy prace geodezyjne i kartograficzne głównie na terenie województwa łódzkiego, a szczególnie w powiatach łaskim, zduńskowolskim i sieradzkim.

Posiadamy uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:

   1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-­wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
   2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
   4) geodezyjna obsługa inwestycji.

Prace geodezyjne wykonujemy od 17 lat. Braliśmy udział w wielu inwestycjach na terenie całego kraju zdobywając doświadczenie w administracji, zarządzaniu i wykonawstwie geodezyjnym.

Naszym głównym atutem jest wysoka dokładność i jakość prac geodezyjnych.

Wykonujemy prace korzystając z najnowocześniejszego sprzętu:

Systemy GPS - Topcon, NavCom
Tachimetry - Topcon
Niwelatory - Leica